În 1966 am fost printre primele societăți din lume care au introdus un element social în centrul propriei misiuni corporative misiuni corporative. De ce? Din simplul fapt pentru că întotdeauna ne-am dorit ca dezvoltarea noastră să aibă un sens. Să aibă un sens permanent pentru salariații noștri care vin la lucru zi de zi. Pentru clienții și furnizorii noștri care caută să construiască raporturi comerciale bazate pe valori comune. Pentru acționarii noștri care doresc o creștere susținută pe termen lung. Și pentru milioanele de oameni pe care îi deservim și față de care ne-am asumat obligația de a avea un impact pozitiv în fiecare zi.

Better Tomorrow 2025

În prezent, dezvoltarea responsabilă implică centrarea pe și urmărirea constantă a ceea ce putem face mai bine, mai sigur, mai sănătos și mai ecologic. Este vorba despre eficientizarea modului în care ne axăm atenția asupra salariaților noștri dar și asupra alimentelor și serviciilor pe care le oferim și respectiv asupra modului în care ne comportăm în calitate de cetățeni corporativi. În 2009, anul în care a trebuit să dăm o denumire setului de norme care au stat la baza responsabilității noastre corporative, un nume a ieșit în evidență: Better Tomorrow Plan.

Pentru că tot ceea ce facem trebuie să contribuie la o zi mai bună de mâine. La ceva mult mai bun pentru persoanele pe care le angajăm și le deservim. La ceva mult mai bun pentru comunitățile noastre. La ceva mult mai eficient pentru cei din jurul nostru și de asemenea pentru resursele pe care le împărtășim cu toții.

Programul Better Tomorrow 2025 ne propulsează acțiunile și totodată ne focalizează progresul pe cele mai importante aspecte cu un impact esențial asupra a ceea ce facem, sau invers, asupra cărora noi înșine avem un impact major.

După cum se poate observa în graficul de mai jos, cunoscut și sub numele de matricea aspectelor materiale, am identificat și clasificat problemele în funcție de impactul acestora pe baza intervievării angajațilot, clienților și consumatorilor noștri, cu sprijinul ONG-ului internațional Business pentru Responsabilitate Socială

Pe baza acestei evaluări am identificat nouă angajamente și obiective clare pentru anul 2025, care să ne ghideze parcursul viitor, în conformitate cu United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

Aceste nouă angajamente reprezintă steaua noastră călăuzitoare pentru care ne asumăm responsabilitatea deplină.

Cuantificarea progresului

Angajamentul este ceva total diferit față de oferirea și măsurarea performanței. De aceea, pentru noi, cuantificarea este ceva extrem de serios.

Sistemul nostru de raportare - compus din 58 de indicatori - la nivel de locație și de țară, ne ajută să ne monitorizăm acțiunile și progresul în funcție de angajamentele asumate. Dincolo de aceste angajamente, urmărim de asemenea progresul făcut în cadrul celor peste 20 de tematici abordate - de la implicarea angajaților și condițiile de muncă, diversitatea și echilibrul de gen, aprovizionarea durabilă și responsabilă și amprenta noastră de mediu până la impactul pe care îl avem asupra comunităților.

Și în fiecare an, echipa noastră de audit intern dar și auditorii noștri externi analizează toate datele colectate pentru a asigura exactitatea acestora. Acest proces ne ajută să identificăm riscurile, semnalele slabe, tendințele pieței și așteptările clienților și ale consumatorilor pentru a încorpora mai bine practicile de sustenabilitate în activitățile pe care le derulăm.

Progresul nostru către 2025

Modestia ne însoțește pe tot parcursul călătoriei noastre spre sustenabilitate, deoarece știm că așteptările dvs. cu privire la ceea ce facem sunt mari, dar, în același timp, suntem mândri de progresele înregistrate și totodată suntem realiști în ceea ce privește domeniile care necesită îmbunătățiri.

Repere cheie 2018

Doriți să aflați mai multe despre progresul înregistrat în alte aspecte legate de activitățile noastre? Vă invităm să consultați principalele cifre nefinanciare  Non-Financial Key Figures pentru a vedea progresul înregistrat de Sodexo în legătură cu aspecte care depășesc granița celor nouă angajamente asumate.

Ne ghidăm după angajamentele asumate

Ne asumăm responsabilitatea pentru comportamentele responsabile manifestate de fiecare dintre noi in relațiile comerciale cu clienții, partenerii și furnizorii in vederea diminuării impactului advers care poate rezulta din activitățile derulate.

Acesta este motivul pentru care am pus în aplicare politici și coduri care să încadreze practicile și comportamentele manifestate în legătură cu o serie de probleme cheie ca de pildă respectarea drepturilor omului, bunăstarea animalelor și politicile de aprovizionare.

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați următoarele documente:

Speak Up

Premii & Distincții

A face afaceri într-un mod responsabil este o parte a misiunii noastre și totodată reprezintă nucleul îmntregii noastre activități. Nu o facem pentru premii și distincții. Suntem foarte modești dar și foarte onorați atunci când primim premii și recunoașteri internaționale pentru munca noastră, dar pentru noi toate acestea reprezintă simple încurajări care ne motivează să continuăm să ne gândim proactiv la impactul pe care îl avem pe termen lung și să ne asigurăm că operațiunile noastre sunt din ce în ce mai sustenabile.

Impact pozitiv

Momentele de zi cu zi - de la împărțirea hranei la împărțirea spațiilor de muncă, la interacțiunea cu membrii comunității noastre - au impact asupra sănătății noastre, a comunităților și a planetei noastre. Ne-am asumat atât misiunea de a îmbunătăți calitatea vieții cât și responsabilitatea de o păstra.

Contact Deschide distribuirea și alte acțiuni